خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در تبریز مدل ۱۳۹۰

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۰ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰CNG
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰CNG
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید ۱۳۲ بنزینی
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید ۱۳۲ بنزینی
پراید ۱۳۲ کاربنی مدل ۹۰
۲۲۲,۲۲۲ کیلومتر ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید ۱۳۲ کاربنی مدل ۹۰
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
۱۹۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۹۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
بعدی