خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در تبریز مدل ۱۳۹۵

پراید SE 132 بنزینی مدل 1395
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
پراید SE 132 بنزینی مدل 1395
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۸۳,۵۵۸ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 132مدل ۹۵ معاوضه با پرشیا
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 132مدل ۹۵ معاوضه با پرشیا
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۵
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
بعدی