خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در تبریز مدل ۱۳۷۸

، مدل ۱۳۷۸
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۸
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
پرایدیشمی
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
پراید ۱۳۷۸ بدون رنگ
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید ۱۳۷۸ بدون رنگ
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۴,۵۰۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۴۴۴,۴۳۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۴۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۵۰,۲۲۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۵۷,۵۴۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
بعدی