خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در تبریز مدل ۱۳۸۱

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۸۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱سفید
۵۴۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱سفید
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۶۵,۵۶۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۱نیمه انژکتور
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۱نیمه انژکتور
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۴۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۱۱,۱۱۱ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید ۸۱
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید ۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید۸۱دوگانه
۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید۸۱دوگانه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۱
۲۸,۸۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
بعدی