خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در تبریز مدل ۱۳۸۳

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳بدون رنگ
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳بدون رنگ
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳ انژکتور
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳ انژکتور
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید مدل ۸۳ دوگانه
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید مدل ۸۳ دوگانه
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳ فول انژیکتور
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳ فول انژیکتور
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲,۷۵۹ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳ دوگانه
۳۵۴,۶۷۸ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳ دوگانه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار دوگانه، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار دوگانه، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳ تمام رنگ
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳ تمام رنگ
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۴۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید مدل ۱۳۸۳
۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 83تک گانه انژکتور را
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 83تک گانه انژکتور را
بعدی