خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تبریز مدل ۱۳۷۹

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۴۲۱,۳۱۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۹
۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۳۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۷۹
۱۲,۳۷۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۵۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید ، مدل ۱۳۷۹
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید ، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۹
۵۳,۸۲۱ کیلومتر ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۲۱۲,۱۱۱ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید بنزینی مدل ۷۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید بنزینی مدل ۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پرایدکره ای صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پرایدکره ای صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۴۱۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید مدل ۱۳۷۹ دوگانه
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید دوگانه، مدل ۱۳۷۹
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید دوگانه، مدل ۱۳۷۹
پراید مدل ۱۳۷۹ دوگانه
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید مدل ۱۳۷۹ دوگانه
بعدی