خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تبریز مدل ۱۳۸۲

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۱,۴۴۴ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۹۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید سفری، مدل ۱۳۸۲
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۸۲ بدون رنگ
۳۳۳,۳۳۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۸۲ بدون رنگ
پراید 132 دوگانه سوز، مدل1382
۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل1382
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۲
۱۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی دوگانه ، مدل ۱۳۸۲
۳۹۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی دوگانه ، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲‌تبریز
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲‌تبریز
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۸۶,۵۴۸ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲ درحد خشک
۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲ درحد خشک
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۴۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
بعدی