خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تبریز مدل ۱۳۹۱

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۶ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۱۹,۸۵۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۸ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 ls مدل ۱۳۹۱ تک گانه
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید 131  ls مدل ۱۳۹۱ تک گانه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۱
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۱
۲۴۰ کیلومتر توافقی
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۲۱۷,۲۴۷ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۳۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
۹۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۲۹۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۱
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۴ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۱ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۱دو گانه سوز
۲۶۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۱دو گانه سوز
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید اتوماتیک لوازمی، مدل ۱۳۹۱ معاوضه
۲۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید اتوماتیک لوازمی، مدل ۱۳۹۱ معاوضه
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
بعدی