خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تبریز مدل ۱۳۹۴

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دقایقی پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴ دوگانه سوز CNG بدون رنگ
۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴ دوگانه سوز CNG  بدون رنگ
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۴ داری اطاق و کفی
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۴ داری اطاق و کفی
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۴
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۴
پراید 131، مدل ۱۳۹۴
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 131، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 مدل ۱۳۹۴
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 مدل ۱۳۹۴
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۴
۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۴ تک برگ سند
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۴ تک برگ سند
پراید 131 SE دوگانه کارخانه ، مدل ۱۳۹۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE دوگانه کارخانه ، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، آخر۹۴دوگانه
۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
بعدی