خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تبریز مدل ۱۳۹۹

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۴ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۴,۷۰۰ کیلومتر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید کم کارکرد مدل 99
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ با لوازم اضافه
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ با لوازم اضافه
وانت پراید 151 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
وانت پراید 151 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۳۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹ بدون رنگ
۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹ بدون رنگ
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۵,۷۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
بعدی