خرید و فروش و قیمت خودرو رنو در تبریز مدل ۲۰۰۸

رنو تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
رنو تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
مگان ۱۶۰۰ در حد
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
مگان ۱۶۰۰ در حد
رنو تندر 90 E2 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۱۸۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۷ ساعت پیش
رنو تندر 90 E2 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
رنو مگان 1600cc، مدل ۲۰۰۸
۲۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
رنو مگان 1600cc، مدل ۲۰۰۸
رنو تندر 90 E0 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۴۹,۶۹۵ کیلومتر جهت معاوضه
۲۲ ساعت پیش
رنو مگان وارداتی .
۲۰۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
رنو مگان وارداتی .
رنو مگان 1600cc، مدل ۲۰۰۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
رنو مگان 1600cc، مدل ۲۰۰۸
رنو تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
رنو تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
رنو تندر 90 E0 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
رنو تندر 90 E0 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
رنو مگان 1600cc، مدل ۲۰۰۸
۲,۶۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
رنو مگان 1600cc، مدل ۲۰۰۸
رنو تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
رنو تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
رنو تندر 90 E0 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
رنو تندر 90 E0 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
رنو تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
رنو تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
رنو تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
رنو تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
رنو مگان 1600cc، مدل ۲۰۰۸
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
رنو مگان 1600cc، مدل ۲۰۰۸
رنو تندر ۹۰ E0
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
رنو تندر ۹۰ E0
رنو تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رنو تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
رنو تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رنو تندر 90 E1 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
رنو مگان 1600cc، مدل ۲۰۰۸
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رنو مگان 1600cc، مدل ۲۰۰۸
رنو تندر 90 E0 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رنو تندر 90 E0 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
رنو مگان 2000cc، مدل ۲۰۰۸
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رنو مگان 2000cc، مدل ۲۰۰۸
بعدی