خرید و فروش و قیمت خودرو رنو در تبریز مدل ۲۰۱۲

رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
رنو تندر 90 E2 بنزینی،پارس خودرو.. مدل ۱۳۹۱
۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
رنو تندر 90 E2 بنزینی،پارس خودرو.. مدل ۱۳۹۱
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱ آلبالویی
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱  آلبالویی
رنو تندر 90 E2 فول مدل ۹۱ تک برگ سند کم کارکرد
۱۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رنو تندر 90 E2 فول مدل ۹۱ تک برگ سند کم کارکرد
رنو مگان اتومات ٩١.در حد صفر
۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
رنو مگان اتومات ٩١.در حد صفر
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
رنو مگان مونتاژ 2000cc، مدل ۱۳۹۱
۲۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
رنو مگان مونتاژ 2000cc، مدل ۱۳۹۱
مگان مدل۹۱ اتومات
۳۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مگان مدل۹۱ اتومات
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
رنو مگان دنده ای مدل ۹۱
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
رنو مگان دنده ای  مدل ۹۱
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱ فول کامل
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱ فول کامل
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
رنو مگان مونتاژ 2000cc، مدل ۱۳۹۱ تک برگ سند
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
رنو مگان مونتاژ 2000cc، مدل ۱۳۹۱ تک برگ سند
رنو مگان 2000cc، مدل ۱۳۹۱
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
رنو مگان 2000cc، مدل ۱۳۹۱
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
مگان ۲۰۰۰ اتومات
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
مگان ۲۰۰۰ اتومات
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
مگان ۲۰۰۰ اتومات مدل ۹۱
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
مگان ۲۰۰۰ اتومات مدل ۹۱
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
بعدی