خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در تبریز مدل ۱۳۹۷

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا 97 رینگ کارخانه
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا 97 رینگ کارخانه
ساینا دنده‌ای EX،دوگانه سوز،مدل ۱۳۹۷
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX،دوگانه سوز،مدل ۱۳۹۷
ساینا 97 بنزینی
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۷۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ساینا دنده ای تمام فول، مدل ۱۳۹۷
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده ای تمام فول، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۳۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
بعدی