خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در تبریز مدل ۱۳۹۹

ساینا EX، مدل ۱۳۹۹/۱۲
۲۰,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
ساینا EX، مدل ۱۳۹۹/۱۲
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۵۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹دوگانه
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹دوگانه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۹
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX مدل ۹۹ در حد صفر کم کار
۱۸,۵۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX مدل ۹۹ در حد صفر کم کار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۳۹۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹ دوگانه
۷,۴۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹ دوگانه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۹ کیلومتر ۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۸,۲۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۹
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بعدی