خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا در تبریز مدل ۱۳۹۶

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۱۰۴,۰۴۷ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶ دوگانه.قابل معاوضه
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶ دوگانه.قابل معاوضه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX،دوگانه مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای ،مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۸۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶فول
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۷۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
بعدی