خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا در تبریز مدل ۱۳۹۸

ساینا 98 خانگی
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
ساینا 98 خانگی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دوگانه سوز دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۲ ساعت پیش
ساینا دوگانه سوز دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۲۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۳۵۰ کیلومتر ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا ۹۸ دوگانه کلاج برقی بیمه بدنه
۶۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
ساینا ۹۸ دوگانه کلاج برقی بیمه بدنه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۸۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۲۰۰ کیلومتر ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
بعدی