خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا در تبریز مدل ۱۴۰۰

ساینا پلاس
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
ساینا پلاس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل1400/12/27
۶۰۰ کیلومتر ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
۴,۵۵۰ کیلومتر ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
ساینا مدل ۱۴۰۰ سفید در حد
۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا مدل ۱۴۰۰ سفید در حد
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
۱,۱۰۰ کیلومتر ۲۱۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
ساینا اس سفید1400
۷۹ کیلومتر ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۱۰,۴۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۱۵,۴۰۰ کیلومتر ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا S دنده‌ای ، مدل ۱۴۰۰
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا  S دنده‌ای   ، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
۷,۵۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
۳,۷۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
بعدی