خرید و فروش و قیمت خودرو سمند EL در تبریز

سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۳
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۰ کیلومتر توافقی
پریروز
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۲۵۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۲۲۲,۲۳۳ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۲
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۳۳ کیلومتر ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
تاکسی سمند بین شهری
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تاکسی سمند بین شهری
سمند دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
تاکسی سمند موتور ملی مدل آخر ۹۶ گردشی بدون رنگ
۲۱۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
تاکسی سمند موتور ملی مدل آخر ۹۶ گردشی  بدون رنگ
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
سمند دوگانه سوز،معاوضه با زانتیا
۵ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
سمند دوگانه سوز،معاوضه با زانتیا
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
بعدی