خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX در تبریز مدل ۱۳۹۱

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۱
۳۰۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۱
خودرو سمند موتور ملی دوگانه
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
خودرو سمند موتور ملی دوگانه
سمند lx مدل ۹۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
سمند lx مدل ۹۱
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۲۶۶,۶۲۱ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱ بدون رنگ
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱ بدون رنگ
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند  LX  EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۱
۱۹۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۴۴,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۲۵,۱۱۱ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 گازسوز تصادفی ، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 گازسوز تصادفی ، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
سمند EF7 دوگانه سوز کارخانه، مدل ۹۱
۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند EF7 دوگانه سوز کارخانه، مدل ۹۱
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۹۶,۲۳۵ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
بعدی