خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX در تبریز مدل ۱۴۰۰

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۴۰۰
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
سمند EF7 خشک
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه
سمند EF7 خشک
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۴۰۰
۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۴۰۰
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۴۰۰
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۴۰۰
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۴۰۰
سمند ef7 مدل ۱۴۰۰
۳,۵۰۱ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
سمند ef7 مدل ۱۴۰۰
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
۱۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۴۰۰
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۴۰۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۴۰۰ صفر خشک
۰ کیلومتر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۴۰۰ صفر خشک
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
سمند LX ef7 دوگانه، صفر مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
سمند LX ef7 دوگانه، صفر مدل ۱۴۰۰
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۴۰۰
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۴۰۰
سمند lx مدل ۱۴۰۰
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX داشبورد جدید XU7،مدل ۱۴۰۰
۱,۷۰۰ کیلومتر ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX داشبورد جدید XU7،مدل ۱۴۰۰
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۴۰۰
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۴۰۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۴۰۰
۶۵ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خودرو-آذر- 1400
۴,۵۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خودرو-آذر- 1400
تاکسی سمند ef7، مدل ۱۴۰۰
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۴۰۰
بعدی