خرید و فروش و قیمت خودرو سمند X7 در تبریز مدل ۱۳۸۳

سمندفقط معاوضه باهم رده
۲,۲۲۲ کیلومتر جهت معاوضه
۱۰ ساعت پیش
سمندفقط معاوضه باهم رده
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۴۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
تاکسی سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
تاکسی سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
سمند ۸۳بنزینی درحد فروش یامعاوضه
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
سمند ۸۳بنزینی درحد فروش یامعاوضه
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۸۱,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
سمند X7 دوگانه سوز، مدل 1383
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل 1383
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
سمند x7 مدل۸۳
۴۸۴,۱۰۰ کیلومتر ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند  x7  مدل۸۳
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۳۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۱۲۳,۳۳۶ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
سمند ساده دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند ساده دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۲۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۳۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
بعدی