خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در تبریز مدل ۱۳۸۹

سمند LX دوگانه‌سوز مخزن بزرگ، مدل آخر ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
نیم ساعت پیش
سمند LX دوگانه‌سوز مخزن بزرگ، مدل آخر ۱۳۸۹
سمند LX EF7،دوگانه مدل ۱۳۸۹
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سمند LX EF7،دوگانه مدل ۱۳۸۹
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۹
۲۷۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۷ ساعت پیش
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۹
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۹
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۹
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۹
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۹
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۹
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۹
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
۲۵۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۹ دوگانه سوز بیرون
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۹ دوگانه سوز بیرون
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
سمند LX دوگانه سوز کارخانه، مدل ۱۳۸۹ نقره ای
۴۲۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
سمند LX دوگانه سوز کارخانه، مدل ۱۳۸۹ نقره ای
سمند LX ، مدل۸۹.دوگانه کارخانه.
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سمند LX ، مدل۸۹.دوگانه کارخانه.
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
۲۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
سمند LX دوگانه کارخانه دنده اتومات مدل ۱۳۸۹
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سمند LX دوگانه کارخانه دنده اتومات مدل ۱۳۸۹
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
سمند LX ساده، دوگانه کارخانه
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سمند LX ساده، دوگانه کارخانه
سواری سمند سفید ۸۹
۲۴۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سواری سمند سفید ۸۹
سمند ملی LX EF7 گازسوز مولتی پلکس، 89
۲۱۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۹
بعدی