خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در تبریز مدل ۱۳۹۴

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۷۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۱۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز کارخانه، مدل ۱۳۹۴
۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز کارخانه، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴ دوگانه بیرون
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۴ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴ دوگانه بیرون
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
۱۱ کیلومتر ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۸۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۴۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴درحد
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴درحد
سمند EF7 دوگانه کارخانه ۹۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند EF7 دوگانه کارخانه ۹۴
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
۱۷۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند سورن EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند سورن EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
بعدی