خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در تبریز مدل ۱۴۰۰

سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۸۰ کیلومتر ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۱ صفر کیلومتر خشک
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۱ صفر کیلومتر خشک
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۱۴ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
سمند سورن پلاس، مدل۱۴۰۱
۰ کیلومتر توافقی
۴ ساعت پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۱۴ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
تاکسی سمند LX EF7 گازسوز، گردشی مدل ۱۴۰۰
۴۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش
تاکسی سمند LX EF7 گازسوز، گردشی مدل ۱۴۰۰
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۲۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۱
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۲,۲۰۰ کیلومتر توافقی
۱۲ ساعت پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۴ ساعت پیش
سورن پلاس
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
سورن پلاس
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۴۰۰
۴۷ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۳,۶۰۰ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تاکسی سمند ۱۴۰۰ دو گانه
۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تاکسی سمند ۱۴۰۰ دو گانه
سمند سورن پلاس ۱۴۰۰
۱۳ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند سورن پلاس ۱۴۰۰
سمند سورن پلاس، مدل 1401
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۱
سورن پلاس،1401
۱۶۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
بعدی