خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در تبریز

تیبا، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
تیبا، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۰
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱
۴۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوزگارخانه، مدل ۱۳۹۵
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوزگارخانه، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار مدل آخر 98 معاوضه
۹,۵۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۴ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار مدل آخر 98 معاوضه
تیبا صندوق‌دار SX، مدل اخرای۱۳۹۶
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل اخرای۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق دار ۱۴۰۰
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
تیبا صندوق دار ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱،
۰ کیلومتر توافقی
۱۷ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱،
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۹۴,۵۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
بعدی