خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا هاچبک در تبریز مدل ۱۳۹۸

تیبا هاچبک EX، کم کارکرد مدل ۱۳۹۸
۱۴,۳۵۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، کم کارکرد مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۱۶ کیلومتر ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیباEx2
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیباEx2
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۵۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا2
۸,۲۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا ٢ مدل ۹۸
۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا ٢ مدل ۹۸
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۱۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
بعدی