خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا هاچبک در تبریز مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۳۷ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۳,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا۲
۱۱۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۲,۵۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰
۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۰۰ کیلومتر ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰
۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۳,۲۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا ۲ (با گارانتی گیرباکس)
۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا ۲ (با گارانتی گیرباکس)
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۱۰ کیلومتر ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۹,۲۰۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۲,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۶,۵۰۰ کیلومتر ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۵ کیلومتر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
بعدی