خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار در تبریز مدل ۱۳۹۵

تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز کارخانه، مدل ۱۳۹۵
۷۲ کیلومتر ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز کارخانه، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۸۰,۰۱۲ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
۱۶۷,۸۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۵
۹۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۲۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز Lpg، مدل ۱۳۹۵
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز Lpg، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵ تک گانه
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
۱۴۳,۵۵۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۸۰,۲۴۲ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوزگارخانه، مدل ۱۳۹۵
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوزگارخانه، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
۶۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX سفید و سالم تک برگ سند، ۱۳۹۵
۱۰۵ کیلومتر ۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX سفید و سالم تک برگ سند،  ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا سفید و سالم 95 تک برگ
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا سفید و سالم 95 تک برگ
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۴۵,۰۶۵ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۵
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۵
بعدی