خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار در تبریز مدل ۱۳۹۸

تیبا صندوق‌دار Ex، مدل ۱۳۹۸
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار Ex، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۲۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۶۰ کیلومتر ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار مدل آخر 98 معاوضه
۹,۵۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار مدل آخر 98 معاوضه
تیبا صندوقدار۹۸
۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق دار مدل ۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق دار مدل ۹۸
تیبا یک درحدخشک
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا یک درحدخشک
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۱۹ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق دار
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
تیبا صندوق دار
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۸۸۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
بعدی