خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار در تبریز مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا ۹۹
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
تیبا ۹۹
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹
۲۴,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۶۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار پلاس، مدل ۱۳۹۹
۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار پلاس، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار پلاس، مدل ۱۳۹۹
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار پلاس، مدل ۱۳۹۹
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
تیبا صندوق‌دار پلاس، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا ۱صندوق‌دار مدل 99
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
تیبا ۱صندوق‌دار مدل 99
تیبا صندوق دار مدل99
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق دار مدل99
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۲۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹ ، آپشنال
۲۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹ ، آپشنال
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹
۲,۵۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوقدار بدون رنگ کم کارکرد
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوقدار بدون رنگ کم کارکرد
خودرو تیبا صندوق دار 1399
۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خودرو تیبا صندوق دار 1399
بعدی