خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار در تبریز مدل ۱۴۰۰

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۱۰,۸۵۲ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۲۸,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا ۱ مدل۱۴۰۰
۹,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
تیبا ۱ مدل۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۴۰۰
۲,۳۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۱۰ کیلومتر ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا 1400 بدون رنگ
۳۹ کیلومتر ۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا 1400 بدون رنگ
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۴۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوقدارsx، مدل ۱۴۰۰
۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
تیبا صندوقدارsx، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۳,۶۵۰ کیلومتر ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۶۵۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰ معاوضه با آپارتمان
۵۸ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۳۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۴۰۰
۹,۲۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۴۰۰
بعدی