خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در تبریز مدل ۱۴۰۰

تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۴۰۰
۲,۳۰۰ کیلومتر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۱,۴۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۴۰۰
۹,۲۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا 2 EX، مدل ۱۴۰۰
۶,۳۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
تیبا 2 EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۶,۸۹۰ کیلومتر توافقی
۲۲ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۲۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۳ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا ۱ مدل۱۴۰۰
۹,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا ۱ مدل۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق دار ۱۴۰۰
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق دار ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا2
۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۴۰۰
۱۶,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۴,۴۰۰ کیلومتر ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
بعدی