خرید و فروش و قیمت خودرو زامیاد Z 24 در تبریز مدل ۱۳۸۹

وانت نیسان دوگانه کارخانه مدل ۱۳۸۹
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۵ ساعت پیش
وانت نیسان دوگانه کارخانه مدل ۱۳۸۹
نیسان کمپرسی Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۰۱,۸۶۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
نیسان کمپرسی Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۹
نیسان وانت زامیاد دوگانه سوز در حد لالیگا
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان وانت زامیاد دوگانه سوز در حد لالیگا
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
۳۵,۵۷۵ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
زامیاد 28 Z دیزلی مدل ۸۹
۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زامیاد 28 Z دیزلی  مدل ۸۹
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
۹۹,۹۹۹ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۲۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۹
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۳,۶۹۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل 1389
۳۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل 1389
بعدی