رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، ۴۰ متری، در تبریز

اجاره واحد نقلی 50متر /ولیعصر
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
اجاره واحد نقلی 50متر /ولیعصر
اندیشه راه جدا 50متر
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
آپارتمان۴۵مترطبقه دوم مارالان جدیری جنوبی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان۴۵مترطبقه دوم مارالان جدیری جنوبی
آپارتمان ۴۵ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
رهن و اجاره واحد 50 متری در کوچه باغ خیابان طالار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
آپارتمان ۵۰ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
آپارتمان طبقه ۱ اندیشه نیروهوایی متراژ۵۰
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رهن و اجاره واحد 50متری
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رهن و اجاره واحد 50متری
40متر ابرسان شهید جدیری تقاطع پاستور حدید
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
40متر ابرسان  شهید جدیری تقاطع پاستور حدید
اپارتمان ۵۰متری درهفده شهریور جدید۵۰
ودیعه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان ۵۰متری درهفده شهریور جدید۵۰
آپارتمان شمالی کوچه اصغر زاده
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان شمالی کوچه اصغر زاده
اجاره و رهن ۵۰ متر آپارتمان همکف
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره و رهن ۵۰ متر  آپارتمان همکف
آپارتمان نصفراه کوچه باغ ایستگاه محلاتی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
آپارتمان نصفراه کوچه باغ ایستگاه محلاتی
اجاره آپارتمان شهرک اندیشه ۵۰ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
اجاره آپارتمان شهرک اندیشه ۵۰ متر
آپارتمان، 50متراندیشه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
سوئیت ۴۰مترشیک همکف بدون رطوبت شهرک ارم
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
اپارتمان نقلی تمیز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اپارتمان نقلی تمیز
رهن و اجاره در شهرک ارم مجتمع کوثر
ودیعه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
رهن و اجاره در شهرک ارم مجتمع کوثر
شهرک اندیشه مجتمع پونک 45متر نعمتی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
۴۰متر به بالا آبرسان خیابان امام تا بازارتربیت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
رهن و اجاره دانشجویی ومجرد
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۵۰متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان۵۰متری عباسی شهدا
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان۵۰متری عباسی شهدا
رسالت/ باکری 50 متر سوئیت
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
بعدی