رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، ۵۰ متری، در تبریز

خانه حیاط دار خونه ۶۰ متر میشه حیاط هم ۱۵ متر
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان ۶۰متر در رسالت جلالیه
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان ۶۰متر در رسالت جلالیه
آپارتمان ۵۰متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
اجاره 50متر طبقه۲ پارکینگ دار شخصی ساز اندیشه
ودیعه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
اجاره 50متر طبقه۲ پارکینگ دار شخصی ساز اندیشه
آپارتمان، ۵۵ متر، امامیه، روبه روبه ی نظام وظیفه
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
60متر باغمیشه ونک
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
50متر اپارتمان اجاره کوی فیروز
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
آپارتمان ۵۵متر اندیشه
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش
آپارتمان ۵۵متر اندیشه
۵۰ متر مجتمع شهریار اندیشه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
۵۰ متر مجتمع شهریار اندیشه
زیرزمین اجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
اپارتمان باغمیشه
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش
اپارتمان باغمیشه
آپارتمان ۶۰ متر همکف پاستور تقاطع حافظ
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان ۶۰ متر اول ارم
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان۵۰متری عباسی شهدا
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
آپارتمان۵۰متری عباسی شهدا
اندیشه۵۷مترواصل
ودیعه: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
آپارتمان ۶۰ متر بارنج کوی مخابرات
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
رهن کامل ۵۵ متری شهر جدید سهند
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
رهن کامل ۵۵ متری شهر جدید سهند
رهن کامل اپارتمان ۶۰متری در شهر جدیدسهند
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
رهن کامل اپارتمان ۶۰متری در شهر جدیدسهند
آپارتمان 60متر اندیشه نیکو
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
آپارتمان 60متر اندیشه نیکو
رهن کامل در فاز ۳ سهند
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
رهن واجاره کوثرفاز3 سهند
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
رهن واجاره کوثرفاز3 سهند
اپارتمان ۵۵مترشهرک اندیشه.
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
اپارتمان ۵۵مترشهرک اندیشه.
رسالت/ باکری 50 متر سوئیت
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان طبقه دوم مناسب مطب 60 متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
بعدی