رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... تا ۴۰ متر در تبریز

مغازه ۱۸ متری در نظام پزشکی
ودیعه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
مغازه ۱۸ متری در نظام پزشکی
پاستور مغازه ۲۰ متر و ۱۰ متر بالکن
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
مغازه ۲۷ متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
30 متر مربع در دودهنه بر خیابان
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
مغازه‌۳۴متری.مناسب‌کارگاه
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
مغازه‌۳۴متری.مناسب‌کارگاه
رهن تمام مغازه در خطیب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش
محله حکم آباد بهار بین شیرینی ماه وحسینیه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
محله حکم آباد بهار بین شیرینی ماه وحسینیه
مغازه انباری فتح اباد
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
واگذاری مغازه موبایل فروشی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
اجاره مغازه آبرسان
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
اجاره مغازه در سهند فاز4
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
انباری وپارکنیک۴۰متری در محله امن و مطمئن
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
مغازه ۲۰ متر دامپزشکی ۱۸ متری رجایی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
مغازه در فاز3 پاساژ تندیس
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
تجاری،۲۴ متر،اندیشه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
تجاری،۲۴ متر،اندیشه
مغازه موبایل فروشی در رشدیه مرکز خرید رشدیه همکف
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
مغازه موبایل فروشی در رشدیه مرکز خرید رشدیه همکف
واگذاری مغازه آرایشی در نصف راه پاساژ نامدار
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
مغازه اجاره ای اول دروازه تهران
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
مغازه اجاره ای اول دروازه تهران
مغازه ۳۵ متری خیابان ملت بالاتر از تاکسیرانی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
اجاره مغازه شنب غازان بهداشتی نیست
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
اجاره مغازه شنب غازان بهداشتی نیست
پارکینگ ۱۷ متر درآخمقیه. آریشگاه خیاطی وانبار...
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پارکینگ ۱۷ متر درآخمقیه. آریشگاه خیاطی وانبار...
واگذارى سوپرمارکت35مترى.بالکن.انبارى.دستشویی
ودیعه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
واگذارى سوپرمارکت35مترى.بالکن.انبارى.دستشویی
مغازه پاساژ رویال
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۷ ساعت پیش
مغازه پاساژ رویال
۱۵ متر مغازه بر خیابان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
۱۵ متر مغازه بر خیابان
بعدی