خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در شهر ری - علائین تهران

.آپارتمان ۶۷متری ،فول ۱۶۰وام *کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.آپارتمان ۶۷متری ،فول ۱۶۰وام *کهریزک
۷۱متری/دوخوابه//کهریزک/ری
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
۷۱متری/دوخوابه//کهریزک/ری
.۶۱متر،درخیابان تختی*کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.۶۱متر،درخیابان تختی*کهریزک
.آپارتمان ۷۰متری ،۲خواب بلواربهشتی *کهریزک
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.آپارتمان ۷۰متری ،۲خواب بلواربهشتی *کهریزک
آپارتمان ۷۶ متری سنددار ، دو خوابه
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهر ری - علائین
آپارتمان ۷۶ متری سنددار ، دو خوابه
.آپارتمان ۱۰۰متری، پرده خور ۱۶۰وام *کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.آپارتمان ۱۰۰متری، پرده خور ۱۶۰وام *کهریزک
.۵۸مترخوشنقشه،چهارراه فرمانداری*کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.۵۸مترخوشنقشه،چهارراه فرمانداری*کهریزک
.آپارتمان ۱۱۸متری ،کلیدنخورده *کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.آپارتمان ۱۱۸متری ،کلیدنخورده *کهریزک
.آپارتمان ۷۵متری پرده خور،وامدار* کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.آپارتمان ۷۵متری پرده خور،وامدار* کهریزک
آپارتمان ۷۰متری پارکینگ دار ۱۶۰ وام کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
آپارتمان ۷۰متری پارکینگ دار ۱۶۰ وام کهریزک
،۶۰متردربافت نوساز.گلها*کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
،۶۰متردربافت نوساز.گلها*کهریزک
.آپارتمان ۵۵متری ، نقلی ۱۶۰وام* کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.آپارتمان ۵۵متری ، نقلی ۱۶۰وام* کهریزک
.آپارتمان ۹۵متری ،پرده خور دلباز*کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.آپارتمان ۹۵متری ،پرده خور دلباز*کهریزک
.آپارتمان ۷۱متری ،پرده خور شیک *کهریزک
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.آپارتمان ۷۱متری ،پرده خور شیک *کهریزک
.آپارتمان ۷۱متری ،بدون پرتی *کهریزک
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.آپارتمان ۷۱متری ،بدون پرتی *کهریزک
.اپارتمان ۱۰۵متر*نوسازفولامکانات،کهریزک عمارت
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.اپارتمان ۱۰۵متر*نوسازفولامکانات،کهریزک عمارت
.آپارتمان ۵۸متری ،بدون پرتی *کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.آپارتمان ۵۸متری ،بدون پرتی *کهریزک
اپارتمان ۶۹متری دو خوابه درکهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
اپارتمان ۶۹متری دو خوابه درکهریزک
.آپارتمان۵۵متری،خوش‌نقشه*کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.آپارتمان۵۵متری،خوش‌نقشه*کهریزک
آپارتمان۶۶متری کلیدنخورده نزدیک مترو کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
آپارتمان۶۶متری کلیدنخورده نزدیک مترو کهریزک
.آپارتمان۵۸متری،بدون‌پرتی*کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.آپارتمان۵۸متری،بدون‌پرتی*کهریزک
.آپارتمان۷۱متر، روبنما*کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
.آپارتمان۷۱متر، روبنما*کهریزک
اپارتمان ۶۶متری در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
اپارتمان ۶۶متری در کهریزک
اپارتمان ۶۰ متری در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
اپارتمان ۶۰ متری در کهریزک
بعدی