خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در شهر ری - هاشم‌آباد تهران

آپارتمان ۶۰ متر یک خوابه کهریزک
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان ۶۰ متر یک خوابه کهریزک
آپارتمان۷۸متری فول کهریزکشهرری پارکینگدار روبنما
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان۷۸متری فول کهریزکشهرری پارکینگدار روبنما
کلیدنخورده/۸۷متری/دوخوابه/کهریزک.ری
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
کلیدنخورده/۸۷متری/دوخوابه/کهریزک.ری
۸۷متری/کهریزک خوش نما/دوخوابه/ری
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
۸۷متری/کهریزک خوش نما/دوخوابه/ری
واحد۸۷متری نورگیردوخوابه .کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
واحد۸۷متری نورگیردوخوابه .کهریزک
۸۷متری/کلیدنخورده/کهریزک/دوخوابه/ری
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
۸۷متری/کلیدنخورده/کهریزک/دوخوابه/ری
آپارتمان۸۷متری دوخوابه کهریزک.نورگیرری
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان۸۷متری دوخوابه کهریزک.نورگیرری
.۱۰۴متر چهارباغ٪فولدر*کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
.۱۰۴متر چهارباغ٪فولدر*کهریزک
آپارتمان۸۲متری کهریزک نوساز وام دار
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان۸۲متری کهریزک نوساز وام دار
آپارتمان ۱۱۲ متری،دو خواب
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان ۱۱۲ متری،دو خواب
آپارتمان ۵۵ متری پارکینگ دارکهریزک
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان ۵۵ متری پارکینگ دارکهریزک
آپارتمان ۱۰۵ متری فول لوازم ۱۶۰وام کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان ۱۰۵ متری فول لوازم ۱۶۰وام کهریزک
آپارتمان ۶۰ متری نزدیک مترو کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان ۶۰ متری نزدیک مترو کهریزک
آپارتمان۱۰۶متری۳خواب استخردار۲۰۰وام سی متری کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان۱۰۶متری۳خواب استخردار۲۰۰وام سی متری کهریزک
آپارتمان۱۵۸متری فول چهارباغ کهریزکشهرری
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان۱۵۸متری فول چهارباغ کهریزکشهرری
یک واحد 118متری جای کهریزک
۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
یک واحد 118متری  جای کهریزک
..آپارتمان ۸۰متر*فول امکانات ،کهریزک
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
..آپارتمان ۸۰متر*فول امکانات  ،کهریزک
فروش آپارتمان ۶۶ متری نوساز در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان ۶۳متری کهریزک پارکینگدار ۱۶۰ وام
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان ۶۳متری کهریزک پارکینگدار  ۱۶۰ وام
*آپارتمان 67متر،فول امکانات، +کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
*آپارتمان 67متر،فول امکانات، +کهریزک
آپارتمان ۹۵ متری فول لوازم کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان ۹۵ متری فول لوازم کهریزک
آپارتمان ۸۱ متری فول در قلب کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان ۸۱ متری فول در قلب کهریزک
آپارتمان ۶۵ متری کلیدنخورده، در چهارباغ در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان ۶۵ متری کلیدنخورده، در چهارباغ در کهریزک
آپارتمان۹۲متری پارکینگدار ۱۶۰وام در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
آپارتمان۹۲متری پارکینگدار ۱۶۰وام در کهریزک
بعدی