محل پردیس

خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در پردیس و اطراف تهران

در حال دریافت ...
فروشی پردیس فاز3
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در پردیس
فازپنج نوساز کلید نخورده فول
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در پردیس
فاز ۸ پردیس ۳ خواب
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در پردیس
فاز ۸ پردیس ۳ خواب
معاوضه اپارتمان مسعودیه با فازه یازده پردیس
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در پردیس
فروش آپارتمان در پردیس
توافقی
فوریدر پردیس
زون ٥ بام پردیس
۳۳,۳۳۳,۳۳۳ تومان
۴ ساعت پیش در پردیس
زون ٥ بام پردیس
پردیس فاز۱۱ زون ۵طبقه سوم
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در پردیس
پردیس فاز۱۱ زون ۵طبقه سوم
پردیس فاز۱۱ طبقه۱۲و طبقات دیگر متراژ۸۷متر
توافقی
۵ ساعت پیش در پردیس
پردیس فاز۱۱ طبقه۱۴ و غیره متراژ۸۷متر با سند۵برگی
توافقی
۵ ساعت پیش در پردیس
پردیس فاز۱۱ طبقه ۱۰ متراژ ۸۷متر
توافقی
۵ ساعت پیش در پردیس
پردیس فاز۱۱ طبقه۱۱ وغیره۸۷متر مفید
توافقی
۵ ساعت پیش در پردیس
پردیس فاز۱۱ متراژ ۸۷متر مفید
توافقی
فوریدر پردیس
پردیس فاز۱۱ متراژ ۸۷متر مفید
پردیس فاز ۱۱ زون۲ متراژ ۸۷متر
توافقی
فوریدر پردیس
فاز۲تراسه/سنددار/ویودار/۱۱۵+۷۵متر تراس
توافقی
فوریدر پردیس
فاز۲تراسه/سنددار/ویودار/۱۱۵+۷۵متر تراس
فاز یک سند دار
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در پردیس
۸۰ متری فاز ۳، سنبل
توافقی
فوریدر پردیس
۸۰ متری فاز ۳، سنبل
پروژه فعال۸۸متر پردیس فاز۱۱
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در پردیس
پروژه فعال۸۸متر پردیس فاز۱۱
فروش یگ واحد اپارتمان سنددار
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در پردیس
پردیس فاز 11 زون 2 طبقه 10جنوب شرقی
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در پردیس
پروژه توما پردیس بلوار تخت جمشید ۱۰۶ متری ط ۳
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در پردیس
پروژه توما پردیس بلوار تخت جمشید ۱۰۶ متری ط ۳
فاز ۸پردیس
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در پردیس
فاز ۸پردیس
پردیس زون ۲ فاز ۱۱
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در پردیس
فروشی آپارتمان
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در پردیس
فاز ۹ پردیس
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در پردیس
فاز ۹ پردیس
در حال دریافت ...
بعدی