خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در شهر ری - شهرک شهید مفتح تهران

آپارتمان دوخوابه 62 متر
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۶۳متری پارکینگدار۱۶۰ وام کوچه زنبق کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۶۳متری پارکینگدار۱۶۰ وام کوچه زنبق کهریزک
آپارتمان۱۱۸متری تک واحدی حیاط دار ۱۶۰ وام کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۱۱۸متری تک واحدی حیاط دار ۱۶۰ وام کهریزک
آپارتمان۷۲متری پارکینگ دار۱۶۰وام چهارباغ کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۷۲متری پارکینگ دار۱۶۰وام چهارباغ کهریزک
آپارتمان۷۶متری پارکینگدارحیاط دار چهارباغ کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۷۶متری پارکینگدارحیاط دار چهارباغ کهریزک
اپارتمان ٥٥متری کهریزک
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
اپارتمان ٥٥متری کهریزک
آپارتمان 93متری پارکینگ دار کهریزک(پارکینگ دار)
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان 93متری پارکینگ دار کهریزک(پارکینگ دار)
اپارتمان ٥٠متری کهریزک
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
اپارتمان ٥٠متری کهریزک
اپارتمان ٧١متری کهریزک
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
اپارتمان ٧١متری کهریزک
اپارتمان ٦٢متری کهریزک
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
اپارتمان ٦٢متری کهریزک
اپارتمان ٧٦متری کهریزک
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
اپارتمان ٧٦متری کهریزک
آپارتمان ٦٣ متری در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ٦٣ متری در کهریزک
اپارتمان ٦٣متری نزدیک مترو کهریزک
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
اپارتمان ٦٣متری نزدیک مترو کهریزک
آپارتمان۸۹متری پارکینگدار۱۶۰وام نزدیک متروکهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۸۹متری پارکینگدار۱۶۰وام نزدیک متروکهریزک
آپارتمان۶۲متری تک واحدی۱۶۰وام برسی متری شوراکهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۶۲متری تک واحدی۱۶۰وام برسی متری شوراکهریزک
آپارتمان 69متری واقع در گلحصار
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ۱۵۰متری،دو واحدی سی متری شورا در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ۱۵۰متری،دو واحدی سی متری شورا در کهریزک
آپارتمان۵۷متری،دو واحدی،سند آماده در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۵۷متری،دو واحدی،سند آماده در کهریزک
آپارتمان۷۶متری،حیات دار، فول امکانات در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۷۶متری،حیات دار، فول امکانات در کهریزک
آپارتمان ۹۵متری،دوواحدی،فول امکانات در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ۹۵متری،دوواحدی،فول امکانات در کهریزک
آپارتمان ۶۸متری،دوواحدی،فول لوازم در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ۶۸متری،دوواحدی،فول لوازم در کهریزک
آپارتمان ۱۳۰متری،فول امکانات عمارت در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ۱۳۰متری،فول امکانات عمارت در کهریزک
آپارتمان۶۲متری،فول امکانات،عمارت در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۶۲متری،فول امکانات،عمارت در کهریزک
آپارتمان ۱۰۰متری،نوساز،کلید نخورده در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ۱۰۰متری،نوساز،کلید نخورده در کهریزک
بعدی