خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در شهر ری - تقی‌آباد تهران

فروش‌ آپارتمان‌ ۷۸متری زمان‌آباد
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهر ری - تقی‌آباد
فروش‌ آپارتمان‌ ۷۸متری زمان‌آباد
آپارتمان ۸۰ متری نزدیک مترو کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۸۰ متری نزدیک مترو کهریزک
.آپارتمان۱۰۵متری،دلباز/کهریزک*
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
.آپارتمان۱۰۵متری،دلباز/کهریزک*
فروش آپارتمان ۶۹ متری دو در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
فروش آپارتمان ۶۹ متری دو در کهریزک
اپارتمان ۵۸متری پارکینگدار۱۶۰وام کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
اپارتمان ۵۸متری پارکینگدار۱۶۰وام کهریزک
.اپارتمان‌۵۰متری،روبنماکهریزک.شورا*
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
.اپارتمان‌۵۰متری،روبنماکهریزک.شورا*
آپارتمان ۴۰ متری نقلی فول لوازم کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۴۰ متری نقلی فول لوازم کهریزک
آپارتمان۱۱۰متر کهریزکداخلی فول چهارباغ
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان۱۱۰متر کهریزکداخلی فول چهارباغ
فروش آپارتمان ۶۹ متری تک خواب در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
فروش آپارتمان ۶۹ متری تک خواب در کهریزک
آپارتمان۱۶۰متری،تک واحدی خوش نقشه۲۰۰وام کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان۱۶۰متری،تک واحدی خوش نقشه۲۰۰وام کهریزک
آپارتمان ۶۵متری پارکینگدار۱۶۰وام چهارباغ کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۶۵متری پارکینگدار۱۶۰وام چهارباغ کهریزک
واحد اپارتمان ۳۹ متری در کهریزک بربلواراصلی۲۰۰وام
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
واحد اپارتمان ۳۹ متری در کهریزک بربلواراصلی۲۰۰وام
آپارتمان۱۷۹مترحیاط اختصاصی در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان۱۷۹مترحیاط اختصاصی در کهریزک
اپارتمان ۵۰متری ۲واحدی ۱۶۰ وام کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
اپارتمان ۵۰متری ۲واحدی ۱۶۰ وام کهریزک
آپارتمان ۶۰متری پارکینگ دار کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۶۰متری پارکینگ دار کهریزک
آپارتمان ۹۶متری پارکینگدار ۱۶۰وام کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۹۶متری پارکینگدار  ۱۶۰وام کهریزک
آپارتمان ۶۳متری پارکینگدار ۱۶۰وام کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۶۳متری پارکینگدار ۱۶۰وام  کهریزک
آپارتمان ۹۷ متری کهریزک کلیدنخورده فول امکانات
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۹۷ متری کهریزک کلیدنخورده فول امکانات
آپارتمان 66متری کهریزک ٢واحدی 160وام چهارباغ
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان 66متری کهریزک ٢واحدی 160وام چهارباغ
آپارتمان 85متری کهریزک دوخواب پارکینگدار روبنما
۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان 85متری کهریزک دوخواب پارکینگدار روبنما
اپارتمان 67 متری کهریزک
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان۵۷متری پارکینگ دار ۲واحدی فول کهریزک
۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان۵۷متری پارکینگ دار ۲واحدی فول کهریزک
آپارتمان ۴۸ متری نقلی واقع در کهریزک ۲۰۰ وام
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۴۸ متری نقلی واقع در کهریزک ۲۰۰ وام
آپارتمان۶۵متری پارکینگ دار ۱۶۰وام چهارباغ کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان۶۵متری پارکینگ دار ۱۶۰وام چهارباغ کهریزک
بعدی