خرید و فروش املاک اداری، تجاری در چهارصد دستگاه تهران

مغازه.۱۴متری
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در چهارصد دستگاه
مغازه.۱۴متری
۲۰متر در دو طبقه - انتهای نورصالحی خ درودیان
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در چهارصد دستگاه
۲۰متر در دو طبقه - انتهای نورصالحی خ درودیان
۷۶متر/پیروزی/دهم فروردین/اندرزگو/بر ۹ متر
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در چهارصد دستگاه
۷۶متر/پیروزی/دهم فروردین/اندرزگو/بر ۹ متر
مغازه ۱۴ متری ملکیت
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در چهارصد دستگاه
مغازه ۱۴ متری ملکیت
مغازه ۳۱متری خوش بر
توافقی
هفتهٔ پیش در چهارصد دستگاه
مغازه ۳۱متری خوش بر
مغازه قنادی سرقفلی پیروزی بروجردی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در چهارصد دستگاه
۲۶متر مغازه سرقفلی
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در چهارصد دستگاه
۲۶متر مغازه سرقفلی
اپارتمان با موقعیت اداری ۵۸ متر
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در چهارصد دستگاه
اپارتمان با موقعیت اداری ۵۸ متر
۱۹ متر مغازه بر خیابان غزیزی غربی
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در چهارصد دستگاه
بر پیروزی موقعیت اداری
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در چهارصد دستگاه
بر پیروزی موقعیت اداری
آپارتمان با موقعیت اداری ۵۸ متر
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در چهارصد دستگاه
آپارتمان با موقعیت اداری ۵۸ متر
۵۰۲ متر مغازه
توافقی
۳ هفته پیش در چهارصد دستگاه
۵۰۲ متر مغازه
آپارتمان با موقعیت اداری ۶۵ متر دو خواب
۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در چهارصد دستگاه
آپارتمان با موقعیت اداری ۶۵ متر دو خواب
آپارتمان ۶۳ متری با موقعیت اداری
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در چهارصد دستگاه
بعدی