خرید و فروش املاک اداری، تجاری در دهکده المپیک تهران

۹ متر تجاری اداری پروژه المپیا سنتر مغازه چیتگر
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
۹ متر تجاری اداری پروژه المپیا سنتر مغازه چیتگر
مجتمع المپیا سنتر / اداری - تجاری /منطقه ۲۲ -دهکده
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
مجتمع المپیا سنتر / اداری - تجاری /منطقه ۲۲ -دهکده
سهام اداری تجاری/المپیا سنتر/دریاچه چیتگر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
۶۴متر تجاری با انباری ورودی شهرک پاخور المپیک
توافقی
آژانس املاک در دهکده المپیک
۶۴متر تجاری با انباری ورودی شهرک پاخور  المپیک
جواز سفره خانه بنیاد شهید
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در دهکده المپیک
دفتر کار المپیا سنتر دریاچه چیتگر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
دفتر کار المپیا سنتر دریاچه چیتگر
سهام( المپیا سنتر ) اداری تجاری
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
سهام( المپیا سنتر ) اداری تجاری
فروش سهام پروژه المپیا سنتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
فروش سهام پروژه المپیا سنتر
فروش سهام اداری تجاری پروژه مجلل المپیا سنتر
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
فروش سهام اداری تجاری پروژه مجلل المپیا سنتر
فروش زمین در منطقه بنکوه گرمسار
توافقی
۷ روز پیش در دهکده المپیک
مغازه ۱۲متر دهکده المپیک داخل پاساژ. جنب سینما
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دهکده المپیک
دامداری سنتی با جواز
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دهکده المپیک
مغازه ۲۰ متری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دهکده المپیک
مغازه ۲۰ متری
مجتمع المپیا سنتر (اداری تجاری) / دهکده المپیک /
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
مجتمع المپیا سنتر (اداری تجاری) / دهکده المپیک /
خرید ۳ متر از مجموعه المپیا سنتر المپیک
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
خرید ۳ متر از مجموعه المپیا سنتر المپیک
سهام پروژه المپیا سنتر / تجاری - اداری / منطقه ۲۲
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
فروش سهام مجتمع مجلل المپیا سنتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
فروش سهام مجتمع مجلل المپیا سنتر
خرید۳ متر پروژه اداری تجاری المپیا سنتر در چیتگر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
خرید۳ متر پروژه اداری تجاری المپیا سنتر در چیتگر
واحد اداری/ ۸۳متر/میدان المپیک
۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
واحد اداری/ ۸۳متر/میدان المپیک
۸۶ متر اداری / المپیا سنتر / منطقه ۲۲
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
۸۶ متر اداری /  المپیا سنتر / منطقه ۲۲
29 متر اداری تجاری در مجتمع المپیا سنتر المپیک
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
29 متر اداری تجاری در مجتمع المپیا سنتر المپیک
۸۰ متر سهام اداری پروژه المپیا سنتر المپیک دریاچه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
فروش واحد اداری / دهکده
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
مغازه ۴۰ متری
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دهکده المپیک
مغازه ۴۰ متری
بعدی