خرید و فروش املاک اداری، تجاری در مرزداران تهران

اپارتمان با موقعیت اداری بر اصلی
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در مرزداران
۱۰۰۰متر اداری مرزداران اجاره به صورت یکجا
توافقی
۱۲ ساعت پیش در مرزداران
۱۰۰۰متر اداری مرزداران اجاره به صورت یکجا
130 متر موقعیت اداری
۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
130 متر موقعیت اداری
اپارتمان ۱۰۰ متری موقعیت اداری
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
۷۵متر /سند اداری/۴ساله /سازمان آب
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مرزداران
۷۵متر /سند اداری/۴ساله /سازمان آب
مرزداران ساختمان یکجا موقعیت اداری فول
توافقی
۱۷ ساعت پیش در مرزداران
مرزداران ساختمان یکجا موقعیت اداری فول
مرزداران براشرفی اصفهانی ۹۲مترسنداداری
۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
مرزداران براشرفی اصفهانی ۹۲مترسنداداری
۸۵ متر نوساز اداری فول مرزداران و جلال ال احمد
توافقی
مشاور املاک در مرزداران
۸۵ متر نوساز اداری فول  مرزداران  و جلال ال احمد
120 متر موقعیت اداری مرزداران
۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
120 متر موقعیت اداری مرزداران
سوپر۹۷متر،شهرک هما،پاخور مناسب
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
اپارتمان ١١٥ متری موقعیت اداری بر مرزداران
۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
اپارتمان ١١٥ متری موقعیت اداری بر مرزداران
۷۸متری براصلی مرزداران(سند اداری)
۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
۷۸متری براصلی مرزداران(سند اداری)
مرزداران ۸۷ متر اداری
توافقی
مشاور املاک در مرزداران
مغازه ۱۲ متری مناسب سرمایه گذاری
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مرزداران
مغازه ۱۲ متری مناسب سرمایه گذاری
۶۰متر مغازه-اطاعتی جنوبی
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مرزداران
۶۰متر مغازه-اطاعتی جنوبی
۸۸ متر / بلوار اصلی ( مرزداران )
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
۸۸ متر / بلوار اصلی ( مرزداران )
۸۵ متر موقعیت اداری بر بلوار اصلی
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
۸۵ متر موقعیت اداری بر بلوار اصلی
موقعیت اداری بر اصلی مرزداران
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
موقعیت اداری بر اصلی مرزداران
آپارتمان ۸۲ متر موقعیت اداری مرزداران
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
85 متر سند اداری بر مرزداران
۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
85 متر سند اداری بر مرزداران
مرزداران . 138متر سنداداری . تکواحدی
توافقی
آژانس املاک در مرزداران
مرزداران . 138متر سنداداری . تکواحدی
90 متر فروشی بر مرزداران
۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
90 متر فروشی بر مرزداران
مغازه ۴۰ متر بر مرزداران
توافقی
آژانس املاک در مرزداران
88 متر فروشی بر مرزداران
۷,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
88 متر فروشی بر مرزداران
بعدی