خرید و فروش املاک اداری، تجاری در نجات اللهی تهران

کریم خان نجات الهی ۹۰ متر بر اصلی
توافقی
مشاور املاک در نجات اللهی
۱۸۰متر ویلا /حیاط کاملا اختصاصی مجزا
۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
۱۸۰متر ویلا /حیاط کاملا اختصاصی مجزا
سرقفلی مغازه نانوایی، ۴۲متر، بحر اصلی خیابان حافظ
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در نجات اللهی
حافظ ۵۰ متر موقعیت اداری
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
کریم خان»«ویلا ۲۲۰۰متر مستغلات موقعیت اداری
توافقی
آژانس املاک در نجات اللهی
کریم خان»«ویلا ۲۲۰۰متر مستغلات موقعیت اداری
مغازه 100 متر
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در نجات اللهی
مغازه 100 متر
٨۴ متر موقعیت اداری بر اصلی سمیه
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نجات اللهی
٨۴ متر موقعیت اداری بر اصلی سمیه
530 متر سند اداری نجات الهی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نجات اللهی
۹۰متر موقعیت اداری نجات الهی همکف
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
۹۰متر موقعیت اداری نجات الهی همکف
160متر سند اداری بر اصلی کریمخان
۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
160متر سند اداری بر اصلی کریمخان
نجات الهی .کریم خان.مستغلات۱۲۶۵متر
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
نجات الهی .کریم خان.مستغلات۱۲۶۵متر
۱۳۷متر سند اداری کریم خان نجات الهی
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نجات اللهی
آپارتمان سنداداری فروش150متر
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
آپارتمان سنداداری فروش150متر
۵۱ متر دفتر کار موقعیت اداری نجات الهی
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نجات اللهی
۵۱ متر دفتر کار موقعیت اداری نجات الهی
۵۷متر سمیه/موقعیت اداری
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
۵۷متر سمیه/موقعیت اداری
۱۲۰ متر شیک موقعیت فول سمیه
۴,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
۱۲۰ متر شیک موقعیت فول سمیه
۱۱۶متر هفت ساله فول/موقعیت/تقاطع سمیه نجات الهی
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
۱۱۶متر هفت ساله فول/موقعیت/تقاطع سمیه نجات الهی
مغازه طلا و جواهر کریم خان
توافقی
۶ روز پیش در نجات اللهی
مغازه طلا و جواهر کریم خان
کریم خان ابتدای حافظ ۶۹ متر سند اداری
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در نجات اللهی
کریم خان ابتدای حافظ ۶۹ متر سند اداری
۸۸متر موقعیت اداری فول امکانات سپهبد قرنی
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نجات اللهی
۸۸متر موقعیت اداری فول امکانات سپهبد قرنی
2200متر مستغلات سنداداری فروشی طالقانی نجات اللهی
توافقی
مشاور املاک در نجات اللهی
2200متر مستغلات سنداداری فروشی طالقانی نجات اللهی
آپارتمان ۱۱۶ متری،موقعیت اداری، فول امکانات
توافقی
هفتهٔ پیش در نجات اللهی
آپارتمان ۱۱۶ متری،موقعیت اداری، فول امکانات
66 متر موقعیت اداری(سمیه)فول بازسازی شده
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
66 متر موقعیت اداری(سمیه)فول بازسازی شده
۱۶۰ متر دفتر کار با موقعیت اداری، کریمخان زند
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نجات اللهی
۱۶۰ متر دفتر کار با موقعیت اداری، کریمخان زند
بعدی