خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در قرچک تهران

زمین کشاورزی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زمین کشاورزی
زمین 5000متری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۱۰۰۰ متر زمین کشاورزی گل تپه کبیر شهرری
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
چهاردیواری،سالن، کارگاه، دامداری
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سوله صنعتی دارای اب برق گاز
توافقی
۱۴ ساعت پیش
سوله صنعتی دارای اب برق گاز
اجاره دامداری
توافقی
۱۵ ساعت پیش
چهاردیواری با جواز دامداری قشلاق جیتو
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
فروش ملک تجاری،سوله ۱۳۵۰متر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
فروش ملک تجاری،سوله  ۱۳۵۰متر
20000متر دامداری صنعتی.همه چی تکمیل
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
20000متر دامداری صنعتی.همه چی تکمیل
۱۰۰۰متربااب قنات وسند
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
۱۰۰۰متربااب قنات وسند
کارگاه صنعتی۴۵۰مترشهرری
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
کارگاه صنعتی۴۵۰مترشهرری
زمین کشاورزی ۵۰۰۰هزار متر فیلستان
توافقی
دیروز
فروش ملک با امکانات صنعتی در محدوده قرچک
توافقی
دیروز
اجاره سوله شیمیایی ۱۲۰۰ متری- شهرک صنعتی قرچک
توافقی
آژانس املاک در قرچک
فروش کارخانه مواد غذایی ۹۰۰ متر - شهرک صنعتی قرچک
توافقی
آژانس املاک در قرچک
فروش کارخانه غذایی۵۰۰۰ متری -شهرک صنعتی قرچک
توافقی
آژانس املاک در قرچک
فروش کارخانه غذایی۵۰۰۰ متری -شهرک صنعتی قرچک
سوله فروشی ۳۰۰متری
توافقی
فوری
سوله فروشی  ۳۰۰متری
زمین کشاورزی ۵۶۲۵ متر. قرچک داود آباد
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
گاوداری صنعتی شیری ۲۰۰ راسی
توافقی
پریروز
گاوداری صنعتی شیری ۲۰۰ راسی
۳۰۰متر زمین شهرک صنعتی ولیعصر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین کشاورزی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
زمین کشاورزی
باغ ..زمین کشاورزی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
باغ ..زمین کشاورزی
۳۰۰۰ متر کارخانه صنعتی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
۳۰۰۰ متر کارخانه صنعتی
ملک تجاری صنعتی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ملک تجاری صنعتی
بعدی