خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در ونک تهران

زمین مجوز جایگاه سوخت پمپ بنزین و رفاهی تهران شمال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ونک
زمین مجوز جایگاه سوخت پمپ بنزین و رفاهی تهران شمال
جایگاه سوخت پمپ بنزین CNG خدماتی رفاهی استان تهران
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ونک
جایگاه سوخت پمپ بنزین CNG خدماتی رفاهی استان تهران
جایگاه سوخت پمپ بنزین شهری تهران فروش کارمزد بالا
توافقی
دیروز در ونک
جایگاه سوخت پمپ بنزین شهری تهران فروش کارمزد بالا
جایگاه سوخت پمپ بنزین CNG خدماتی رفاهی استان تهران
توافقی
دیروز در ونک
جایگاه سوخت پمپ بنزین CNG خدماتی رفاهی استان تهران
زمین مجوز خدماتی رفاهی و جایگاه سوخت پمپ بنزین CNG
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ونک
زمین مجوز خدماتی رفاهی و جایگاه سوخت پمپ بنزین CNG
زمین مجوز خدماتی رفاهی و جایگاه سوخت پمپ بنزین CNG
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ونک
زمین مجوز خدماتی رفاهی و جایگاه سوخت پمپ بنزین CNG
زمین مجوزات جایگاه سوخت پمپ بنزین CNG خدماتی رفاهی
توافقی
۴ روز پیش در ونک
زمین مجوزات جایگاه سوخت پمپ بنزین CNG خدماتی رفاهی
زمین مجوز ساخت جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG
توافقی
۵ روز پیش در ونک
زمین مجوز ساخت جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG
زمین مجوز جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG رفاهی
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در ونک
زمین مجوز جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG رفاهی
زمین مجوز جایگاه سوخت پمپ بنزین CNG غرب تهران
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در ونک
زمین مجوز جایگاه سوخت پمپ بنزین CNG غرب تهران
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل خدماتی رفاهی تهران
توافقی
۶ روز پیش در ونک
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل خدماتی رفاهی تهران
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل زمین مجوز CNG تهران
توافقی
۶ روز پیش در ونک
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل زمین مجوز CNG تهران
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل خدماتی رفاهی تهران
توافقی
۶ روز پیش در ونک
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل خدماتی رفاهی تهران
زمین مجوز ساخت جایگاه سوخت پمپ بنزین CNG تهران
توافقی
۷ روز پیش در ونک
زمین مجوز ساخت جایگاه سوخت پمپ بنزین CNG تهران
زمین مجوز جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG تهران
توافقی
هفتهٔ پیش در ونک
زمین مجوز جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG تهران
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG تجاری تهران
توافقی
هفتهٔ پیش در ونک
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG تجاری تهران
موسسه چند منظوره فرهنگی هنری
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ونک
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG فعال غرب تهران
توافقی
هفتهٔ پیش در ونک
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG فعال غرب تهران
زمین مجوز ساخت جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG
توافقی
هفتهٔ پیش در ونک
زمین مجوز ساخت جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل  CNG
زمین مجوز ساخت جایگاه سوخت پمپ بنزین خدماتی تهران
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ونک
زمین مجوز ساخت جایگاه سوخت پمپ بنزین خدماتی تهران
زمین مجوز جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG رفاهی
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ونک
زمین مجوز جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG رفاهی
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل و خدمات خودرو تهران
توافقی
هفتهٔ پیش در ونک
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل و خدمات خودرو تهران
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG در استان تهران
توافقی
هفتهٔ پیش در ونک
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG در استان تهران
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG شمال شرق تهران
توافقی
هفتهٔ پیش در ونک
جایگاه سوخت پمپ بنزین گازوئیل CNG شمال شرق تهران
بعدی