خرید و فروش املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در شهر ری - علائین تهران

فروش واحد 62 متری کهریزک (چهارباغ)
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش واحد 62 متری کهریزک (چهارباغ)
فروش واحد 95 متری کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش واحد 95 متری کهریزک
فروش آپارتمان 68متری (آفتاب)کهریزک
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش آپارتمان 68متری (آفتاب)کهریزک
فروش آپارتمان 130 متری در کهریزک(چهار باغ)
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش آپارتمان 130 متری در کهریزک(چهار باغ)
فروش واحد 50 متری کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش واحد 50 متری کهریزک
فروش آپارتمان 87 متری جاوید کهریزک
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش آپارتمان 87 متری جاوید کهریزک
فروش آپارتمان 55متری (چهارباغ) کهریزک
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش آپارتمان 55متری (چهارباغ) کهریزک
فروش آپارتمان 98 متری اراضی دادگستری کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش آپارتمان 98 متری اراضی دادگستری کهریزک
فروش واحد 54 متری کهریزک
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش واحد 54 متری کهریزک
فروش واحد 80 متری کهریزک
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش واحد 80 متری کهریزک
آپارتمان۵۰متری سندآماده۱۶۰وام برسی متری شوراکهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
آپارتمان۵۰متری سندآماده۱۶۰وام برسی متری شوراکهریزک
فروش واحد 55 متری کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش واحد 55 متری کهریزک
فروش آپارتمان 51 متری فرمانداری کهریزک
۶۰۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش آپارتمان 51 متری فرمانداری کهریزک
فروش واحد 95 متری کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش واحد 95 متری کهریزک
فروش 76 متری کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش 76 متری کهریزک
فروش آپارتمان 100 متری باحیاط اختصاصی کشاورزکهریزک
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش آپارتمان 100 متری باحیاط اختصاصی کشاورزکهریزک
فروش آپارتمان 60 متری عمارت کهریزک
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش آپارتمان 60 متری عمارت کهریزک
خانه باز سازی شده قابل سکونت نمای ساختمان سنگ
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهر ری - علائین
خانه باز سازی شده قابل سکونت نمای ساختمان سنگ
فروش آپارتمان 70 متری در چهارباغ کهریزک
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش آپارتمان 70 متری در چهارباغ کهریزک
۶۵ متری دو خواب شیک
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهر ری - علائین
آپارتمان ۶۸متری سندآماده ۱۶۰وام بلوار بهشتی کهریزک
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
آپارتمان ۶۸متری سندآماده ۱۶۰وام بلوار بهشتی کهریزک
فروش واحد70 متری کهریزک
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
فروش واحد70 متری کهریزک
۶۷مترکهریزک نوساز
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
۶۷مترکهریزک نوساز
اپارتمان 51 متر اخواب
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در شهر ری - علائین
اپارتمان 51 متر اخواب
بعدی