خرید و فروش املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در شهر ری - استخر تهران

اپارتمان ۷۵متری حیاطدار نزدیک متروکهریزک
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان ۷۵متری حیاطدار نزدیک متروکهریزک
اپارتمان 63 متری فـول لوازم دربلواربهشتی کهریزک
۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان 63 متری فـول لوازم دربلواربهشتی کهریزک
اپارتمان ۱۳۰ متری، تک واحدی ،چهار باغ،کهریزک
۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان ۱۳۰ متری، تک واحدی ،چهار باغ،کهریزک
آپارتمان ۸۷متری ۲خوابه
۸۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
آپارتمان ۸۷متری ۲خوابه
اپارتمان ۱۰۰ متری فول امکانات سند اماده درکهریزک
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان ۱۰۰ متری فول امکانات سند اماده درکهریزک
اپارتمان ۶۱ متری تک خوابه در کهریزک
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان ۶۱ متری تک خوابه در کهریزک
اپارتمان ۵۳متری کهریزک
۵۳۰,۰۰۰,۸۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان ۵۳متری کهریزک
اپارتمان ۱۳۰ متری فول امکانات در کهریزک
۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان ۱۳۰ متری فول امکانات در کهریزک
آپارتمان۱۵۵متری۳خوابه کلید نخورده نزدیک متروکهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - استخر
آپارتمان۱۵۵متری۳خوابه کلید نخورده نزدیک متروکهریزک
اپارتمان ۸۴متری کهریزک
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان ۸۴متری کهریزک
اپارتمان 55 متری تک خواب نقلی چهار باغ در کهریزک
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان 55 متری تک خواب نقلی چهار باغ در کهریزک
اپارتمان ۵۸ متری، سند اماده در کهریزک
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان ۵۸ متری، سند اماده در کهریزک
اپارتمان ۵۰ متری تک خوابه نقلی وسنداماده درکهریزک
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان ۵۰ متری تک خوابه نقلی وسنداماده درکهریزک
آپارتمان کهریزک 67متر2خواب
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهر ری - استخر
آپارتمان کهریزک 67متر2خواب
اپارتمان 62 متری فول امکانات عمارت در کهریزک
۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان 62 متری فول امکانات عمارت در کهریزک
آپارتمان 93 متری (( شخصی ساز ))
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهر ری - استخر
آپارتمان 93 متری (( شخصی ساز ))
اپارتمان ۷۶متری در کهریزک
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان ۷۶متری در کهریزک
طبقه اول حیاط دار ١٠٦متر
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شهر ری - استخر
طبقه اول حیاط دار ١٠٦متر
آپارتمان ۴۹متر یک خوابه
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شهر ری - استخر
آپارتمان ۴۹متر یک خوابه
اپارتمان ۸۳متری در کهریزک
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان ۸۳متری در کهریزک
62متر آپارتمان پیشوا مجتمع خورشید هشتم
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شهر ری - استخر
62متر آپارتمان پیشوا مجتمع خورشید هشتم
اپارتمان ۱۰۶کهریزک دو واحدی با وام
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان ۱۰۶کهریزک دو واحدی با  وام
آپارتمان 80 متر یک خوابه حسن آباد فشافویه
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهر ری - استخر
خانه ویلایی ، ۸۰مترمربع
توافقی
فوری در شهر ری - استخر
خانه ویلایی ، ۸۰مترمربع
بعدی