خرید و فروش املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در شهر ری - شهرک شهید مفتح تهران

آپارتمان۱۱۸متری تک واحدی حیاط دار ۱۶۰ وام کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۱۱۸متری تک واحدی حیاط دار ۱۶۰ وام کهریزک
آپارتمان۶۱متری فول لوازم بر خیابان بهشتی کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۶۱متری فول لوازم بر خیابان بهشتی کهریزک
آپارتمان۷۶متری پارکینگدارحیاط دار چهارباغ کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۷۶متری پارکینگدارحیاط دار چهارباغ کهریزک
اپارتمان ٧٦متری کهریزک
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
اپارتمان ٧٦متری کهریزک
اپارتمان ٦٣متری نزدیک مترو کهریزک
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
اپارتمان ٦٣متری نزدیک مترو کهریزک
اپارتمان ٤٥متری کهریزک
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
اپارتمان ٤٥متری کهریزک
آپارتمان ۱۰۰متری،نوساز،کلید نخورده در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ۱۰۰متری،نوساز،کلید نخورده در کهریزک
آپارتمان ۸۷متری،نوساز،۱۶۰م وام، در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ۸۷متری،نوساز،۱۶۰م وام، در کهریزک
اپارتمان ٥٠متری کهریزک
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
اپارتمان ٥٠متری کهریزک
آپارتمان ۱۰۴متری،فول امکانات،۱۶۰م وام در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ۱۰۴متری،فول امکانات،۱۶۰م وام در کهریزک
آپارتمان ۱۲۵متری،فول امکانات در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ۱۲۵متری،فول امکانات در کهریزک
آپارتمان ۶۱متری،نوساز، فول امکانات در کهریزک
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ۶۱متری،نوساز، فول امکانات در کهریزک
آپارتمان۵۰متری۲واحدی۱۶۰وام برفرمانداری کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۵۰متری۲واحدی۱۶۰وام برفرمانداری کهریزک
آپارتمان ۱۳۰متری،تک واحدی،چهارباغ در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ۱۳۰متری،تک واحدی،چهارباغ در کهریزک
آپارتمان۸۹متری پارکینگدار۱۶۰وام نزدیک متروکهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۸۹متری پارکینگدار۱۶۰وام نزدیک متروکهریزک
اپارتمان ٧١متری کهریزک
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
اپارتمان ٧١متری کهریزک
آپارتمان۷۶متری،حیات دار، فول امکانات در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۷۶متری،حیات دار، فول امکانات در کهریزک
آپارتمان ۱۵۰متری،دو واحدی سی متری شورا در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ۱۵۰متری،دو واحدی سی متری شورا در کهریزک
آپارتمان ٤٤ متری در کهریزک تک واحدی
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۵۷متری،دو واحدی،سند آماده در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۵۷متری،دو واحدی،سند آماده در کهریزک
آپارتمان ۹۵متری،دوواحدی،فول امکانات در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ۹۵متری،دوواحدی،فول امکانات در کهریزک
آپارتمان۶۲متری،فول امکانات،عمارت در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان۶۲متری،فول امکانات،عمارت در کهریزک
آپارتمان ۹۸متری،نوساز،کلیدنخورده در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
آپارتمان ۹۸متری،نوساز،کلیدنخورده در کهریزک
اپارتمان ٥٥متری کهریزک
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
اپارتمان ٥٥متری کهریزک
بعدی